สิทธิผู้พิการ

แสดงความคิดเห็น

มีญาติที่มีสิทธิบัตรทองที่ร.พ.บางไผ่ และทางโรงพยาบาลได้รับรองให้ใช้สิทธิผู้พิการ และบอกว่ามีอะไรก็สามารถเข้าร.พ.ศิริราชได้เลย...ดิฉันเลยอยากทราบว่า...ถ้าพาญาติไปทำฟันปลอมที่โรงพยาบาลศิริราชโดยใข้สิทธิผู้พิการที่โรงพยาบาลออกให้ได้ไหมคะ?

โดย นัส 1/12/2554 เวลา 13:16:59

1 ราชันย์ ปราบสงคราม 1/12/2554 13:20:27

มีญาติที่มีสิทธิบัตรทองที่ร.พ.บางไผ่ และทางโรงพยาบาลได้รับรองให้ใช้สิทธิผู้พิการ และบอกว่ามีอะไรก็สามารถเข้าร.พ.ศิริราชได้เลย...ดิฉันเลยอยากทราบว่า...ถ้าพาญาติไปทำฟันปลอมที่โรงพยาบาลศิริราชโดยใข้สิทธิผู้พิการที่โรงพยาบาลออกให้ได้

2 ราชันย์ ปราบสงคราม 1/12/2554 13:20:00

สิทธิผู้พิการ รายละเอียด : มีญาติที่มีสิทธิบัตรทองที่ร.พ.บางไผ่ และทางโรงพยาบาลได้รับรองให้ใช้สิทธิผู้พิการ และบอกว่ามีอะไรก็สามารถเข้าร.พ.ศิริราชได้เลย...ดิฉันเลยอยากทราบว่า...ถ้าพาญาติไปทำฟันปลอมที่โรงพยาบาลศิริราชโดยใข้สิทธิผู้พิการที่โรงพยาบาลออกให้ได้ไหม

3 นาย. ราชันย์ ปราบสงคราม 1/12/2554 13:19:29

มีญาติที่มีสิทธิบัตรทองที่ร.พ.บางไผ่ และทางโรงพยาบาลได้รับรองให้ใช้สิทธิผู้พิการ และบอกว่ามีอะไรก็สามารถเข้าร.พ.ศิริราชได้เลย...ดิฉันเลยอยากทราบว่า...ถ้าพาญาติไปทำฟันปลอมที่โรงพยาบาลศิริราชโดยใข้สิทธิผู้พิการที่โรงพยาบาลออกให้ได้ไหมคะ?

4 นาย. ราชันย์ ปราบสงคราม 1/12/2554 13:19:06

มีญาติที่มีสิทธิบัตรทองที่ร.พ.บางไผ่ และทางโรงพยาบาลได้รับรองให้ใช้สิทธิผู้พิการ และบอกว่ามีอะไรก็สามารถเข้าร.พ.ศิริราชได้เลย...ดิฉันเลยอยากทราบว่า...ถ้าพาญาติไปทำฟันปลอมที่โรงพยาบาลศิริราชโดยใข้สิทธิผู้พิการที่โรงพยาบาลออกให้ได้ไหมคะ? ได้เลย

5 นาย ราชันย์ ปราบสงคราม 1/12/2554 13:18:31

มีญาติที่มีสิทธิบัตรทองที่ร.พ.บางไผ่ และทางโรงพยาบาลได้รับรองให้ใช้สิทธิผู้พิการ และบอกว่ามีอะไรก็สามารถเข้าร.พ.ศิริราชได้เลย...ดิฉันเลยอยากทราบว่า...ถ้าพาญาติไปทำฟันปลอมที่โรงพยาบาลศิริราชโดยใข้สิทธิผู้พิการที่โรงพยาบาลออกให้ได้ไหมคะ?

ข้อมูลผู้ตอบ

รอตรวจสอบ
ตกแต่งเพิ่มเติม

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

ตกแต่งข้อความและใส่มัลติมีเดีย
  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...