โครงการอาหารกลางวัน

มื้อนี้...พี่เลี้ยงน้อง

โครงการอาหารกลางวัน ท่านผู้ใหญ่ใจดีสามารถแบ่งปันความอิ่มและความสุขเป็นทุนหรือประกอบอาหารเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ในวันที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการจัดกิจกรรม “สโมสรหอยทากปูลม” ทุกวันจันทร์ – วันอังคาร หรือกิจกรรมอบรมทักษะความรู้ต่างๆ เช่น อบรมนวดไทยสำหรับเด็กพิการ อบรมการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น อบรมพ่อแม่มือใหญ่ ฯลฯ

เนื่องจากมูลนิธิเพื่อเด็กพิการทำงานด้านเด็กพิการโดยเน้นการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการโดยครอบครัว ดังนั้นทุกกิจกรรมจึงต้องมีผู้ปกครองของเด็กร่วมด้วยทุกครั้ง โดยในแต่ละครั้งจะมีจำนวนครอบครัวเด็กพิการ ประมาณ 15-20 ครอบครัว (40-50 คน) หรืออาจน้อยกว่านี้ เนื่องจากสาเหตุทางสุขภาพของเด็ก การนัดหมายแพทย์ หรือภารกิจของครอบครัว

วิธีการสนับสนุน

 • ติดต่อและนัดหมายก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 3-5 วัน
 • ท่านสามารถช่วยเหลือได้ 2 วิธี คือ

- แบ่งปันเป็นทุนทรัพย์ งบประมาณค่าใช้จ่ายอาหารกลางวัน 3,000 บาท/มื้อ ในกรณีผู้บริจาคมาร่วมรับประมานอาหารด้วยตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป จ่ายเพิ่ม 500 บาท

- แบ่งปันโดยการประกอบอาหารมาเอง ประกอบด้วย อาหารสำหรับเด็ก 2 อย่าง อาหารผู้ใหญ่ 1 อย่าง และอาหารว่าง 1 อย่าง อาทิ ไอศกรีม ขนมหวาน ผลไม้และขนมปังโครงการอาหารกลางวัน

โครงการอาหารกลางวัน

โครงการอาหารกลางวัน
ช่องทางการบริจาคเงินโครงการ อาหารกลางวัน

 • เงินสด
 • เช็คสั่งจ่าย "มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ"
 • ธนาณัติ/ตั๋วแลกเงิน "มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ" สั่งจ่าย ณ ปท.ลาดพร้าว 10310
 • โอนผ่านธนาคารชื่อบัญชี "มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ"
  • ธ. กรุงเทพ ลาดพร้าว 44 สะสมทรัพย์ 203-0-18163-6
  • ธ.ธนชาต ย่อย ร.พ. เปาโลเมโมเรียล โชคชัย 4 ออมทรัพย์ 108-2-00622-2
  • ธ.กสิกรไทย สยามแสควร์ ออมทรัพย์ 026-2-49994-4
  • ธ.ไทยพาณิชย์ สยามแสควร์ ออมทรัพย์ 038-2-61551-3
  • ธ.กรุงไทย สยามแสควร์ ออมทรัพย์ 052-1-16511-3
  • ธ.ยูโอบี สยามแสควร์ ออมทรัพย์ 072-2-03208-3
  • ธ.ออมสิน ยุติธรรม เผื่อเรียก 051-0901-7295-1
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิสสาขา……………….

27/08/2557 เวลา 15:04:11 ดูภาพสไลด์โชว์ โครงการอาหารกลางวัน