โครงการอาหารกลางวัน

คุณแม่กำลังป้อนข้าวน้อง เป็น โครงการที่ผู้ใหญ่ใจดีสามารถมีส่วนร่วมบริจาคเป็นทุนหรือประกอบอาหารเพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันในวันที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการจัดกิจกรรม อาทิ กิจกรรมสโมสรหอยทากปูลม ทุกวันจันทร์-วันอังคาร หรือ กิจกรรมอบรมทักษะความรู้ต่างๆ (สามารถตรวจเช็คในปฏิทินงาน หรือสอบถามข้อมูลได้ที่มูลนิธิฯ)

มูลนิธิฯ ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้บริจาคได้เข้าใจในวิธีการฟื้นฟูเด็กสมองพิการ ......

เนื่องจาก มูลนิธิเพื่อเด็กพิการทำงานด้านเด็กสมองพิการโดยเน้นการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการโดยครอบครัว ดังนั้น ทุกกิจกรรทที่เกิดขึ้น ทั้งภายใน และภายนอกสถานที่ จึงต้องมีผู้ปกครองเด็กร่วมกิจกรรมด้วยทุกครั้ง และทุกคน (ทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น) โดยในแต่ละครั้งที่จัดกิจกรรมจะมีจำนวนครอบครัวเด็กพิการ ประมาณ 15-20 ครอบครัว (40-50 คน) หรืออาจจะน้อยกว่านี้ เนื่องจากสาเหตุทางสุขภาพของเด็ก การนัดหมายแพทย์ หรือภารกิจของครอบครัว

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้บริจาค

 1. ติดต่อ และนัดหมายก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 3-5 วัน (แจ้งจำนวนผู้ที่ร่วมกิจกรรม โอกาสพิเศษ เช่น วันเกิด ฯลฯ)
 2. งบประมาณค่าใช้จ่ายอาหารกลางวัน 1,500 - 2,000 บาท (มากหรือน้อยกว่าก็ได้)
 3. สามารถบริจาคเป็นสิ่งของ ขนม ในวันจัดกิจกรรมได้เช่นกันสามารถติดต่อให้มูลนิธิฯ จัดอาหาร หรือไอศกรีมได้ (แจ้งล่วงหน้า 3-5 วัน)
 4. กรณีนักเรียน นักศึกษา ต้องการจัดกิจกรรม กรุณาติดต่อพี่ตุ่ม ฝ่ายระดมทุน พร้อมทั้งส่งจดหมายทำกิจกรรมก่อนล่วงหน้า (สามารถรับได้ไม่เกิน 20 คน นะคะ)

ช่องทางการบริจาคเงินโครงการ อาหารกลางวัน

 • เงินสด
 • เช็คสั่งจ่าย "มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ"
 • ธนาณัติ/ตั๋วแลกเงิน "มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ" สั่งจ่าย ณ ปท.ลาดพร้าว 10310
 • โอนผ่านธนาคารชื่อบัญชี "มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ"
  • ธ. กรุงเทพ ลาดพร้าว 44 สะสมทรัพย์ 203-0-18163-6
  • ธ.ธนชาต ย่อย ร.พ. เปาโลเมโมเรียล โชคชัย 4 ออมทรัพย์ 108-2-00622-2
  • ธ.กสิกรไทย สยามแสควร์ ออมทรัพย์ 026-2-49994-4
  • ธ.ไทยพาณิชย์ สยามแสควร์ ออมทรัพย์ 038-2-61551-3
  • ธ.กรุงไทย สยามแสควร์ ออมทรัพย์ 052-1-16511-3
  • ธ.ยูโอบี สยามแสควร์ ออมทรัพย์ 072-2-03208-3
  • ธ.ออมสิน ยุติธรรม เผื่อเรียก 051-0901-7295-1
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิสสาขา……………….

17/05/2555 เวลา 15:32:04 ดูภาพสไลด์โชว์ โครงการอาหารกลางวัน